• Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!
 • Atsiliepimai

  Atliktas projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ pilotinio mokymovertinimas 

   

  Skelbiame projekto pilotinio mokymo, kuris buvo vykdytas pameistrystės forma, vertinimą. Vertinimas atliktas naudojant Response sistemą. Projekte dalyvavo 1136 pameistrės(iai), 311 įmonių, mokyta pagal daugiau nei 50 įvairių profesinio mokymo programų. Mokymus vykdė penki darbo rinkos mokymo centrai Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose ir Druskininkuose.

  Pameistrių apklausos rezultatai  PDF dokumentas

  Darbdavių apklausos rezultatai  PDF dokumentas

  Jelena (23 m.) 

  Jelena 2013 m. rudenį atvyko į VšĮ Vilniaus Jeruzalės daro rinkos mokymo centrą, susidomėjusi galimybe įgyti suvirintojos profesiją. Jelena turi du vyresnius brolius, profesionalius suvirintojus, todėl jaunos merginos susidomėjimas iš pažiūros vyriška profesija, nebuvo atsitiktinis.

  Baigusi vidurinę mokyklą su pagyrimu, Jelena įstojo į Sankt Peterburgo universitetą studijuoti architektūros, todėl nenuostabu, kad mokymo centro atrankos metu pademonstravo labai geras braižybos žinias. Dėl šios priežasties profesijos mokytojai rekomendavo Jeleną pakviesti sudalyvauti atrankoje su įmone UAB „Arginta Engineering“.

  Atrankos su įmone metu, personalo specialistės šiek tiek suabejojo jaunos, smulkaus sudėjimo merginos kandidatūra į suvirintojos pareigas, tačiau mokytojams pavyko įtikinti įmones atstovus suteikti merginai progą įgyti suvirinimo žinių bei įgūdžių ir galbūt vėliau juos pritaikyti ne gamybiniame darbe, o atliekant kokybės kontrolės funkcijas.

  Taip Jelena pasirašėtrišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį pagal ESF finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002) su UAB „Arginta Engineering“ ir pradėjo mokytis metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programos.

  Mokymai Jelenai sekėsi gerai, gamybinę praktiką įmonėje ji atliko kaip suvirintoja, tačiau pasibaigus mokslams, gabią merginą nuspręsta priimti į kokybės kontrolierės pareigas, kur ji sėkmingai dirba iki šiol.

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonės UAB „Arginta Engineering“ kokybės kontrolieriai, technologai, konstruktoriai paprastai į įmonę dirbti būna atėję kaip paprasti specialistai – suvirintojai, pjovėjai, surinkėjai ir „išaugę“ iki meistrų, kokybės kontrolierių 2-3 metų laike. Jelenai užteko pusės metų.

  Andrius (24 m.) 

  Andrius 2013 m. pavasarį apsilankė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro organizuojamame profesinio orientavimo renginyje Darbo biržoje, tikėdamasis sužinoti apie savo galimybes įgyti naują profesiją (iki tol turėjo vidurinį išsilavinimą) ir įsidarbinti.

  Iš pradžių jaunuolis domėjosi statybinėmis profesijomis. Pasiūlius naują, jaunatvišką ir perspektyvią Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymo programą, Andrius susidomėjo, tačiau suabejojo savo gebėjimais jos išmokti.

  Visgi paskatintas atvyko į mokymo centrą, sėkmingai sudalyvavo atrankoje, buvo pasirinktas įmonės UAB „Apsaugos komanda“, su kuria sudarė trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį pagal ESF finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002), pradėjo mokymus.

  Mokslams Andrius buvo imlus, atidus, pavyzdingai lankė užsiėmimus, domėjosi. Pagal mokymo programą, atėjus gamybinės praktikos metui, paaiškėjo, kad dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių įmonė negali numatytame laike sudaryti sąlygų praktikantams, todėl mokymo centras surado apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojui gamybinės praktikos vietą UAB „Grifs AG“.

  Gamybinės praktikos metu įmonėje „Grifs AG“ Andrius buvo pastebėtas kaip itin gabus ir perspektyvus specialistas, todėl įmonė, pasiūlydama patrauklias darbo sąlygas,  „persiviliojo“ praktikantą, jį įdarbino ir paskyrė į inžinieriaus – techniko pareigas, kur jis sėkmingai dirba iki šiol ir toliau tobulina žinias bei kaupia profesinę patirtį.

  Tai puikus pavyzdys, kaip per 9 savaites žmogus gali įgyti naują profesiją mokydamasis „nuo nulio“ ir tapti konkurencingu darbo rinkos dalyviu, kilti karjeros laiptais vos startavęs.

  Rolandas (30 m.) 

  Rolandas, 2012 m. išgirdęs apie naują Lietuvos darbo biržos kartu su profesinio mokymo įstaigomis įgyvendinamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002), susidomėjo galimybe įgyti suvirintojo profesiją ir pagal ją dirbti.

  VGTU statybos inžineriją studijuojantis vaikinas ir anksčiau pagalvodavo apie suvirintojo profesijos mokymus, tačiau neturėjo tam patrauklių galimybių, taip pat abejojo, ar vos baigęs mokymus ir iki tol neturėjęs jokios gamybinio darbo patirties iškart taps konkurencingas darbo rinkoje ir sugebės susirasti darbą pagal įgytą kvalifikaciją.

  Iš draugų sužinojęs apie VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą, kuris dalyvauja minėtame projekte, ruošia aukštos kvalifikacijos suvirintojus bei pasirūpina mokinių įdarbinimu, Rolandas atvyko į mokymo centrą ir sudalyvavo atrankoje su įmone UAB „Arginta Engineering“.

  Suabejojus kandidato gebėjimais skaityti brėžinius, Rolandas nebuvo įmonės atrinktas pirmoje atrankoje, tačiau atsižvelgiant į stiprią vaikino motyvaciją buvo priimtas sprendimas UAB „Arginta Engineering“ pasirašyti dvišalę profesinio mokymo sutartį, kurios pagrindu Rolandas galėjo pradėti mokymus pagal suvirintojo elektra mokymo programą

  Mokymų eigoje paaiškėjo, kad Rolandas gabus ir imlus mokinys – persilaužė suvirinimo teorijoje, o praktiniuose užsiėmimuose tapo geriausiu grupėje. Sėkmingai baigęs mokymus, R. Viščinis buvo priimtas dirbti į įmonę UAB „Arginta Engineering“ suvirintoju.

  Įmonėje suvirintojų, surinkėjų, šaltkalvių darbas organizuojamas „darbo centrų“, kuriems vadovauja komandos lyderis. Neilgai trukus po įdarbinimo, Rolandas buvo paskirtas įmonės UAB „Arginta Engineering“ suvirintojų darbo centro komandos lyderiu, kurio pareigas eina iki šiol.

  Edvardas 

  Edvardas buvo bedarbis apie 1 m. Jam buvo sunku susirasti darbą neturint profesijos ir darbo patirties. Edvardas atėjo į VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro renginį darbo biržoje. Jis buvo informuotas apie mokymosi ir darbo galimybes ir, nusprendęs mokytis, kreipėsi. Jam buvo pasiūlytas darbdavys „MB NS Spendimai“, jaunuolis pasirinko pastatų renovatoriaus profesiją. 2013 m. rugsėjį Edvardas baigė mokslus ir įsidarbino pas numatytą darbdavį. Iki šiol dirba ir džiaugiasi savo pasirinkimu.

  Justinas Luneckas, „MB NS Sprendimai“ direktorius, pasakoja, kad, įkūrus įmonę, jam buvo sunku susirasti specialistų. Išgirdęs apie mokymo centro teikiamas paslaugas susidomėjo ir susisiekė. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras dėl darbo biržos administruojamo projekto „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ galėjo pasiūlyti įmonėms potencialius darbuotojus bei galėjo juos apmokyti. Iš pradžių, J. Luneckas, abejojo dėl įsipareigojimų prisiėmimo įdarbinti asmenį po mokymų ir išlaikyti darbo vietą 12 mėn, tačiau dabar teigia, kad rizika pasiteisino. Jo įmonėje dirba 3 asmenys, kurie per minėtą projektą mokėsi Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ir šiuo metu sėkmingai dirba įmonėje daugiau kaip 6 mėn.

  Jolanta (50 metų): 

  „Man patinka slaugytojo padėjėjo profesija, todėl ir pasirinkau šiuos pameistrystės mokymus. Labai įdomu kai kalbama apie ligas, jų atsiradimo priežastis ir gydymo būdus. Atlyginimu esu iš dalies patenkinta, nors galėtų būti ir didesnis“

  Janina (42 metai): 

  „Pasirinkau slaugytojo padėjėjo mokymo programą, nes man patinka rūpintis, slaugyti, padėti žmonėms. Aš jaučiuosi laiminga, padariusi gera žmogui, nes už gera atsilyginama geru. Esu labai patenkinta mokymais, džiaugiuosi sužinojus daug naudingos informacijos, kurią galiu pritaikyti darbe.   Slaugytojų padėjėjos bendrauja su pacientais daugiau negu gydytojai ar slaugės. Darbas tikrai nėra lengvas. Šiuo metu atlyginimas yra per mažas, nes dirbu nepilnu etatu“

  Roma (45 metai): 

  Man patinka slaugyti žmones, todėl pasirinkau slaugytojo padėjėjo programą, kurią mokausi  pameistrystės forma. Man labai patinka anatomijos pamokos. Tikiuosi normaliai uždirbti, kai pabaigsiu mokslus“

  Vaiva (30 metų): 

  „Mokausi slaugytojos padėjėjos programoje. Pasirinkau ją, nes noriu tobulėti  ir įgyti naują kvalifikaciją. Esu patenkinta, nes mokymai man leido pakeisti aplinką, ištrūkti iš kasdienės rutinos ir įgyti naujų žinių. Gaunamu atlyginimu esu patenkinta iš dalies, nes kol kas nedirbu pilnu etatu“.

  Monika (24 metai): 

  „Norėjau išbandyti save darbe, kuriame reikia bendrauti su žmonėmis, todėl pasirinkau padavėjo  pameistrystės programą. Man labiausiai patinka specialybiniai dalykai. Dirbu puse etato“

  Beatričė (23 metai): 

  „Pasirinkau padavėjos profesiją, nes man patinka šis darbas. Aš mėgstu bendrauti su žmonėmis. Besimokydama gaunu atlyginimą ir juo esu patenkinta. Įsidarbinau įmonėje dėl Pameistrystės projekto, todėl dirbu tik pusę etato, kad galėčiau mokytis“