• Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!
 • Naujienos

  Apie Pameistrystę radijo laidoje „Centas eurą augina“

  2016 m. lapkričio 22 d. LRT radijo laidoje „Centas eurą augina“ – apie Pameistrystę – pameistrių poreikį, rengimą, mokymo proceso eigą, karjeros galimybes ir kitus tokio mokymo aspektus, diskutavo Darbdavių konfederacijos vadovas Danas Arlauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Saulius Zybartas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro – atstovai direktorius Mindaugas Černius ir buvęs pameistrys, dabar jau padaręs karjerą ir mokantis kitus – mokymo instruktorius Andrius Petkūnas.
  Radijo laidos įrašą rasite čia: http://www.lrt.lt/radijas/laidos/14396

  Mokymo pameistrystės forma Gairės

  Parengtos mokymo pameistrystės forma gairės įmonėms ir profesinio mokymo įstaigoms. Norėdamos(-i) peržiūrėti, spauskite nuorodas.

  Gairės įmonėms

  Gairės mokymo įstaigoms

  Įvyko konferencija „Profesinis mokymas pameistrystės forma“

  ĮVYKO PAMEISTRYSTEI SKIRTA KONFERENCIJA
  2015 08 26
  Vilnius

  VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras su partneriais įgyvendinantis projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027 pakvietė į baigiamąją projekto konferenciją, kurį įvyko 2015 m. rugpjūčio 25 dieną.

  Konferencijos dalyvius pasveikino ir pranešimą skaitė LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktorius Mindaugas Černius aptarė projekto metu susiformavusią pameistrystės sampratą, tuo tarpu projekto vadovė Dr. Rasa Lužytė pristatė projekto rezultatus bei vertinimą.

  Konferencijos svečiai pateikė įdomias įžvalgas apie pameistrystės įgyvendinimą įmonėse. Darbdavių pozicijas savo pranešimuose atskleidė UAB Krautoma direktorius Sigitas Žilius, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ direktorius Gintaras Vilda, Šiaulių lopšelio darželio „Gluosnis“ direktorė Rasa Plienienė bei BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus pavaduotoja Eglė Buivydaitė. Nuotaikingą pranešimą apie savo patirtį išsakė ir buvę pameistriai – šiuo metu VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojai Andrius Petkūnas ir Miroslav Radulevič.

  Trečioji konferencijos dalis skirta pranešimams, susijusiems su pameistrystės vystymu ir plėtojimu. Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinių mokslų fakulteto Profesinio rengimo studijų centro vadovas doc.dr. Vidmantas Tūtlys savo pranešimu siekė atkreipti dėmesį į pameistrystės kokybės užtikrinimo iššūkius. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus Vyriausioji specialistė Jolanta Zabietienė pateikė svarbiausius su pameistryste susijusius teisės aktus bei apžvelgė pameistrystės organizavimo procesą. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo informacijos skyriaus vadovė Lina Vaitkutė pristatė Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje tyrimą. Taip pat buvo informuota ir apie du kitus šiuo metu vykstančius su pameistryste susijusius projektus: Tarptautinio projekto „Mokymo darbo vietoje ir pameistrystės teminis tinklas“ (Thematic Network Work based Learning and Apprenticeship), kurį pristatė Švietimo mainų paramos fondo Projektų koordinatorė Kristina Kuzmaitė, bei „Pameistrystė – efektyvi mokymo forma NEET‘ui. Projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“, apie kurį papasakojo Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras.

  Ketvirtoji konferencijos dalis buvo skirta diskusijoms, kurių metu siekta geriau suprasti pameistrystės organizavimo procesus ir dokumentaciją, taip pat pasiūlyti pameistrystės finansavimo modelius. Konferencijos moderatorė Odeta Kupetienė priminė konferencijos dalyviams, kad vienas iš planuojamų projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ rezultatų – rekomendacijos dėl pameistrystės vystymo (taikymo) Lietuvoje. Rengiant šias rekomendacijas buvo organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, susitikimai su mokymo įstaigų ir darbdavių atstovais. Taip pat remtasi kitų šalių patirtimi. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai rengdami rekomendacijas pasinaudojo projekto „Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties“, finansuojamo Erasmus + programos lėšomis, rezultatais.

  Projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ buvo vykdomas beveik dvejus metus nuo 2013 m. lapkričio mėn. Iš viso projekto metu pilotinio mokymo metu apmokyti 1136 asmenys Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Druskininkuose, Panevėžyje, mokyme dalyvavo 311 įmonių. Parengta mokymo organizavimo dokumentacija. Šiuo metu rengiamos pameistrystės vystymo gairės.

   

  Konferencijos pranešimus rasite žemiau:

  LR Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės pranešimas

  Eglė Buivydaitė. PDF

  Jolanta Zabietienė. PDF

  Lina Vaitkutė. PDF

  Mindaugas Černius. PDF

  Rasa Lužytė. PDF

  Sigitas Žilius. PDF

  Vidmantas Tūtlys. PDF

  Vytautas Zubras. PDF

  Kristina Kuzmaitė. PDF

  Pameistrystės mobilumas

  Pameistrystė – kitoks požiūris į profesinį mokymą.

  Pameistrystės mokymo formą išbandė virš 1000 lietuvių.