• Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!
 • Naujienos

  VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriais organizuoja konferenciją PROFESINIS MOKYMAS PAMEISTRYSTĖS FORMA. Konferencija vyks 2015 m. rugpjūčio 25 dieną.

  Parengtas dokumentas apie pameistrystės vystymą Lietuvoje

  Dokumento elektroninę versiją  rasite čia

  Projekto BUILD UP Skills LT metu parengtos Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų.

  Energinis_efektyvumas

  Apie projektą

  Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybės narės turi užtikrinti, kad:

  • ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai;
  • po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.
  Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.
  Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. vystant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos:
  • įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, siekiama iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23 procentų
  • kasmet 1,5 proc. bus didinamas energijos vartojimo efektyvumas;
  • iki 2020 metų Lietuvoje šilumos energijos vartojimas pastatuose, daugumą jų renovavus, sumažės 30–40 procentų.
  • mažinami CO2 išmetimai.

  Projekto BUILD UP Skills LT metu parengtos Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų.

  Antroji projekto dalis, startavusi 2014 m. liepos mėn – Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN). Projekto tikslas – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.

  Darbo skelbimai

  Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras http://www.vjdrmc.lt/kiti-kursai.html

  Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras http://www.paneveziodrmc.lt/darbo-skelbimai

  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus Mindaugo Černiaus interviu STATYBUNAUJIENOS.lt

  Savo mokymo centre praktiniams gebėjimams, įgūdžiams skiriame labai daug dėmesio. Mūsų tikslas – ne naujas specialybes įvesti, nes iš tiesų ir taip jų yra sukurta gana daug, o tobulinti žmogaus gebėjimus, kad baigęs būtų ne tik susipažinęs, bet ir mokėtų dirbti.

  Žmogaus gebėjimas išmokti nėra neribotas. Todėl mes savo programas stengiamės pritaikyti ir prie darbdavių, ir prie besimokančiųjų, atsižvelgiant į tai, su kokiais pasirinkimais jie pas mus ateina: yra tokių, kurie turi patirties dirbant statybose, turi kažkokias kvalifikacijas. Tokiam žmogui galima suteikti ir daugiau sugebėjimų. O tiems, kurie pradeda nuo nulio – koks gabus bebūtų žmogus, jam reikalingi baziniai gebėjimai.

   Savo programas mes stengiamės pritaikyti konkrečiai darbo vietai. Nemažai darbo vietų yra žemos kvalifikacijos, labai siauros specializacijos, tad atitinkamai parenkame ir mokymą Tada žmogus gali galbūt išmokti giliau, bet siaurai. Tuos, kurie turi patirties, stengiamės įtraukti į platesnes programas arba ugdyti gilesnius gebėjimus.

   Dabar mes didžiausią dėmesį skiriame pameistrystės mokymo formai. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos pilotinis projektas, vykdomas penkiuose darbo rinkos mokymo centruose visoje Lietuvoje. Mes esame pagrindiniai partneriai-pareiškėjai, kuriame ir išbandome pameistrystės mokymo sistemą. Projektas vyksta labai sėkmingai, nors pradžia buvo sunkoka, darbdaviai žiūrėjo nepatikliai, nes niekada nebuvo su tuo susidūrę. O dabar turime tiek daug užsakymų, kad nebeužtenka finansavimo – galėtume labai daug dar mokyti, darbdaviai laukia, klausia, kada galėsime tęsti. Visi pameistriai išėjo tikrai pasirengę konkrečiai darbo vietai.

   Mūsų mokymo programos yra pakankamai trumpos. Rengiame plataus profilio, aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Bet darbdaviui svarbiausia, kad žmogus gebėtų kurti pridėtinę vertę, o mokant pameistrystės forma, būtent tai tikrai pavyksta pasiekti. Centre mokosi moksleiviai nuo 18 metų iki 40, 45 metų, net vyresni asmenys.

   Mes siekiame, kad pameistrystės mokymo forma taptų įprasta, galėtų funkcionuoti ir be projekto.

  Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos projektą iš viso bus apmokyta 900 žmonių. Dalyvausime ir analogiškame Ūkio ministerijos inicijuotame pameistrystės projekte, nes įgijome patirties, turime kuo pasidalinti.

  Praktiniams gebėjimams, įgūdžiams skiriame labai daug dėmesio. Mūsų tikslas – ne naujas specialybes įvesti, nes iš tiesų ir taip jų yra sukurta gana daug, o tobulinti žmogaus gebėjimus, kad baigęs būtų ne tik susipažinęs, bet ir mokėtų dirbti. 

  Žmogaus gebėjimas išmokti nėra neribotas. Todėl mes savo programas stengiamės pritaikyti ir prie darbdavių, ir prie besimokančiųjų, atsižvelgiant į tai, su kokiais pasirinkimais jie pas mus ateina: yra tokių, kurie turi patirties dirbant statybose, turi kažkokias kvalifikacijas. Tokiam žmogui galima suteikti ir daugiau sugebėjimų. O tiems, kurie pradeda nuo nulio – koks gabus bebūtų žmogus, jam reikalingi baziniai gebėjimai.

  Savo programas mes stengiamės pritaikyti konkrečiai darbo vietai. Nemažai darbo vietų yra žemos kvalifikacijos, labai siauros specializacijos, tad atitinkamai parenkame ir mokymą Tada žmogus gali galbūt išmokti giliau, bet siaurai. Tuos, kurie turi patirties, stengiamės įtraukti į platesnes programas arba ugdyti gilesnius gebėjimus.

  Dabar mes didžiausią dėmesį skiriame pameistrystės mokymo formai. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos pilotinis projektas, vykdomas penkiuose darbo rinkos mokymo centruose visoje Lietuvoje. Mes esame pagrindiniai partneriai-pareiškėjai, kuriame ir išbandome pameistrystės mokymo sistemą. Projektas vyksta labai sėkmingai, nors pradžia buvo sunkoka, darbdaviai žiūrėjo nepatikliai, nes niekada nebuvo su tuo susidūrę. O dabar turime tiek daug užsakymų, kad nebeužtenka finansavimo – galėtume labai daug dar mokyti, darbdaviai laukia, klausia, kada galėsime tęsti. Visi pameistriai išėjo tikrai pasirengę konkrečiai darbo vietai.

  Mūsų mokymo programos yra pakankamai trumpos. Rengiame plataus profilio, aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Bet darbdaviui svarbiausia, kad žmogus gebėtų kurti pridėtinę vertę, o mokant pameistrystės forma, būtent tai tikrai pavyksta pasiekti. Centre mokosi moksleiviai nuo 18 metų iki 40, 45 metų, net vyresni asmenys.

  Mes siekiame, kad pameistrystės mokymo forma taptų įprasta, galėtų funkcionuoti ir be projekto.

  Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos projektą iš viso bus apmokyta 900 žmonių. Dalyvausime ir analogiškame Ūkio ministerijos inicijuotame pameistrystės projekte, nes įgijome patirties, turime kuo pasidalinti.