• Pameistrystė – tiesiausias kelias į sėkmę!
 • Naujienos

  Parengtas dokumentas apie pameistrystės vystymą Lietuvoje

  Dokumento elektroninę versiją  rasite čia

  Projekto BUILD UP Skills LT metu parengtos Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų.

  Energinis_efektyvumas

  Apie projektą

  Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybės narės turi užtikrinti, kad:

  • ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai;
  • po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.
  Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.
  Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. vystant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos:
  • įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, siekiama iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23 procentų
  • kasmet 1,5 proc. bus didinamas energijos vartojimo efektyvumas;
  • iki 2020 metų Lietuvoje šilumos energijos vartojimas pastatuose, daugumą jų renovavus, sumažės 30–40 procentų.
  • mažinami CO2 išmetimai.

  Projekto BUILD UP Skills LT metu parengtos Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų.

  Antroji projekto dalis, startavusi 2014 m. liepos mėn – Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN). Projekto tikslas – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.

  Darbo skelbimai

  Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras http://www.vjdrmc.lt/kiti-kursai.html

  Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras http://www.paneveziodrmc.lt/darbo-skelbimai

  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus Mindaugo Černiaus interviu STATYBUNAUJIENOS.lt

  Savo mokymo centre praktiniams gebėjimams, įgūdžiams skiriame labai daug dėmesio. Mūsų tikslas – ne naujas specialybes įvesti, nes iš tiesų ir taip jų yra sukurta gana daug, o tobulinti žmogaus gebėjimus, kad baigęs būtų ne tik susipažinęs, bet ir mokėtų dirbti.

  Žmogaus gebėjimas išmokti nėra neribotas. Todėl mes savo programas stengiamės pritaikyti ir prie darbdavių, ir prie besimokančiųjų, atsižvelgiant į tai, su kokiais pasirinkimais jie pas mus ateina: yra tokių, kurie turi patirties dirbant statybose, turi kažkokias kvalifikacijas. Tokiam žmogui galima suteikti ir daugiau sugebėjimų. O tiems, kurie pradeda nuo nulio – koks gabus bebūtų žmogus, jam reikalingi baziniai gebėjimai.

   Savo programas mes stengiamės pritaikyti konkrečiai darbo vietai. Nemažai darbo vietų yra žemos kvalifikacijos, labai siauros specializacijos, tad atitinkamai parenkame ir mokymą Tada žmogus gali galbūt išmokti giliau, bet siaurai. Tuos, kurie turi patirties, stengiamės įtraukti į platesnes programas arba ugdyti gilesnius gebėjimus.

   Dabar mes didžiausią dėmesį skiriame pameistrystės mokymo formai. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos pilotinis projektas, vykdomas penkiuose darbo rinkos mokymo centruose visoje Lietuvoje. Mes esame pagrindiniai partneriai-pareiškėjai, kuriame ir išbandome pameistrystės mokymo sistemą. Projektas vyksta labai sėkmingai, nors pradžia buvo sunkoka, darbdaviai žiūrėjo nepatikliai, nes niekada nebuvo su tuo susidūrę. O dabar turime tiek daug užsakymų, kad nebeužtenka finansavimo – galėtume labai daug dar mokyti, darbdaviai laukia, klausia, kada galėsime tęsti. Visi pameistriai išėjo tikrai pasirengę konkrečiai darbo vietai.

   Mūsų mokymo programos yra pakankamai trumpos. Rengiame plataus profilio, aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Bet darbdaviui svarbiausia, kad žmogus gebėtų kurti pridėtinę vertę, o mokant pameistrystės forma, būtent tai tikrai pavyksta pasiekti. Centre mokosi moksleiviai nuo 18 metų iki 40, 45 metų, net vyresni asmenys.

   Mes siekiame, kad pameistrystės mokymo forma taptų įprasta, galėtų funkcionuoti ir be projekto.

  Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos projektą iš viso bus apmokyta 900 žmonių. Dalyvausime ir analogiškame Ūkio ministerijos inicijuotame pameistrystės projekte, nes įgijome patirties, turime kuo pasidalinti.

  Praktiniams gebėjimams, įgūdžiams skiriame labai daug dėmesio. Mūsų tikslas – ne naujas specialybes įvesti, nes iš tiesų ir taip jų yra sukurta gana daug, o tobulinti žmogaus gebėjimus, kad baigęs būtų ne tik susipažinęs, bet ir mokėtų dirbti. 

  Žmogaus gebėjimas išmokti nėra neribotas. Todėl mes savo programas stengiamės pritaikyti ir prie darbdavių, ir prie besimokančiųjų, atsižvelgiant į tai, su kokiais pasirinkimais jie pas mus ateina: yra tokių, kurie turi patirties dirbant statybose, turi kažkokias kvalifikacijas. Tokiam žmogui galima suteikti ir daugiau sugebėjimų. O tiems, kurie pradeda nuo nulio – koks gabus bebūtų žmogus, jam reikalingi baziniai gebėjimai.

  Savo programas mes stengiamės pritaikyti konkrečiai darbo vietai. Nemažai darbo vietų yra žemos kvalifikacijos, labai siauros specializacijos, tad atitinkamai parenkame ir mokymą Tada žmogus gali galbūt išmokti giliau, bet siaurai. Tuos, kurie turi patirties, stengiamės įtraukti į platesnes programas arba ugdyti gilesnius gebėjimus.

  Dabar mes didžiausią dėmesį skiriame pameistrystės mokymo formai. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos pilotinis projektas, vykdomas penkiuose darbo rinkos mokymo centruose visoje Lietuvoje. Mes esame pagrindiniai partneriai-pareiškėjai, kuriame ir išbandome pameistrystės mokymo sistemą. Projektas vyksta labai sėkmingai, nors pradžia buvo sunkoka, darbdaviai žiūrėjo nepatikliai, nes niekada nebuvo su tuo susidūrę. O dabar turime tiek daug užsakymų, kad nebeužtenka finansavimo – galėtume labai daug dar mokyti, darbdaviai laukia, klausia, kada galėsime tęsti. Visi pameistriai išėjo tikrai pasirengę konkrečiai darbo vietai.

  Mūsų mokymo programos yra pakankamai trumpos. Rengiame plataus profilio, aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Bet darbdaviui svarbiausia, kad žmogus gebėtų kurti pridėtinę vertę, o mokant pameistrystės forma, būtent tai tikrai pavyksta pasiekti. Centre mokosi moksleiviai nuo 18 metų iki 40, 45 metų, net vyresni asmenys.

  Mes siekiame, kad pameistrystės mokymo forma taptų įprasta, galėtų funkcionuoti ir be projekto.

  Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos projektą iš viso bus apmokyta 900 žmonių. Dalyvausime ir analogiškame Ūkio ministerijos inicijuotame pameistrystės projekte, nes įgijome patirties, turime kuo pasidalinti.

  Pameistrystės sėkmės istorijos

  Projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ sėkmės istorijos

  Jelena

  Jelena (23 m.) 2013 m. rudenį atvyko į VšĮ Vilniaus Jeruzalės daro rinkos mokymo centrą, susidomėjusi galimybe įgyti suvirintojos profesiją. Jelena turi du vyresnius brolius, profesionalius suvirintojus, todėl jaunos merginos susidomėjimas iš pažiūros vyriška profesija, nebuvo atsitiktinis.

  Baigusi vidurinę mokyklą su pagyrimu, Jelena įstojo į Sankt Peterburgo universitetą studijuoti architektūros, todėl nenuostabu, kad mokymo centro atrankos metu pademonstravo labai geras braižybos žinias. Dėl šios priežasties profesijos mokytojai rekomendavo Jeleną pakviesti sudalyvauti atrankoje su įmone UAB „Arginta Engineering“.

  Atrankos su įmone metu, personalo specialistės šiek tiek suabejojo jaunos, smulkaus sudėjimo merginos kandidatūra į suvirintojos pareigas, tačiau mokytojams pavyko įtikinti įmones atstovus suteikti merginai progą įgyti suvirinimo žinių bei įgūdžių ir galbūt vėliau juos pritaikyti ne gamybiniame darbe, o atliekant kokybės kontrolės funkcijas.

  Taip Jelena pasirašėtrišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį pagal ESF finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002) su UAB „Arginta Engineering“ ir pradėjo mokytis metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programos.

  Mokymai Jelenai sekėsi gerai, gamybinę praktiką įmonėje ji atliko kaip suvirintoja, tačiau pasibaigus mokslams, gabią merginą nuspręsta priimti į kokybės kontrolierės pareigas, kur ji sėkmingai dirba iki šiol.

  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonės UAB „Arginta Engineering“ kokybės kontrolieriai, technologai, konstruktoriai paprastai į įmonę dirbti būna atėję kaip paprasti specialistai – suvirintojai, pjovėjai, surinkėjai ir „išaugę“ iki meistrų, kokybės kontrolierių 2-3 metų laike. Jelenai užteko pusės metų.

  Andrius

  Andrius (24 m.) 2013 m. pavasarį apsilankė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro organizuojamame profesinio orientavimo renginyje Darbo biržoje, tikėdamasis sužinoti apie savo galimybes įgyti naują profesiją (iki tol turėjo vidurinį išsilavinimą) ir įsidarbinti.

  Iš pradžių jaunuolis domėjosi statybinėmis profesijomis. Pasiūlius naują, jaunatvišką ir perspektyvią Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojo mokymo programą, Andrius susidomėjo, tačiau suabejojo savo gebėjimais jos išmokti.

  Visgi paskatintas atvyko į mokymo centrą, sėkmingai sudalyvavo atrankoje, buvo pasirinktas įmonės UAB „Apsaugos komanda“, su kuria sudarė trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį pagal ESF finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002), pradėjo mokymus.

  Mokslams Andrius buvo imlus, atidus, pavyzdingai lankė užsiėmimus, domėjosi. Pagal mokymo programą, atėjus gamybinės praktikos metui, paaiškėjo, kad dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių įmonė negali numatytame laike sudaryti sąlygų praktikantams, todėl mokymo centras surado apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojui gamybinės praktikos vietą UAB „Grifs AG“.

  Gamybinės praktikos metu įmonėje „Grifs AG“ Andrius buvo pastebėtas kaip itin gabus ir perspektyvus specialistas, todėl įmonė, pasiūlydama patrauklias darbo sąlygas, „persiviliojo“ praktikantą, jį įdarbino ir paskyrė į inžinieriaus – techniko pareigas, kur jis sėkmingai dirba iki šiol ir toliau tobulina žinias bei kaupia profesinę patirtį.

  Tai puikus pavyzdys, kaip per 9 savaites žmogus gali įgyti naują profesiją mokydamasis „nuo nulio“ ir tapti konkurencingu darbo rinkos dalyviu, kilti karjeros laiptais vos startavęs.

  Rolandas

  Rolandas, 2012 m. išgirdęs apie naują Lietuvos darbo biržos kartu su profesinio mokymo įstaigomis įgyvendinamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ (Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-002), susidomėjo galimybe įgyti suvirintojo profesiją ir pagal ją dirbti.

  VGTU statybos inžineriją studijuojantis vaikinas ir anksčiau pagalvodavo apie suvirintojo profesijos mokymus, tačiau neturėjo tam patrauklių galimybių, taip pat abejojo, ar vos baigęs mokymus ir iki tol neturėjęs jokios gamybinio darbo patirties iškart taps konkurencingas darbo rinkoje ir sugebės susirasti darbą pagal įgytą kvalifikaciją.

  Iš draugų sužinojęs apie VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą, kuris dalyvauja minėtame projekte, ruošia aukštos kvalifikacijos suvirintojus bei pasirūpina mokinių įdarbinimu, Rolandas atvyko į mokymo centrą ir sudalyvavo atrankoje su įmone UAB „Arginta Engineering“.

  Suabejojus kandidato gebėjimais skaityti brėžinius, Rolandas nebuvo įmonės atrinktas pirmoje atrankoje, tačiau atsižvelgiant į stiprią vaikino motyvaciją buvo priimtas sprendimas UAB „Arginta Engineering“ pasirašyti dvišalę profesinio mokymo sutartį, kurios pagrindu Rolandas galėjo pradėti mokymus pagal suvirintojo elektra mokymo programą

  Mokymų eigoje paaiškėjo, kad Rolandas gabus ir imlus mokinys – persilaužė suvirinimo teorijoje, o praktiniuose užsiėmimuose tapo geriausiu grupėje. Sėkmingai baigęs mokymus, R. Viščinis buvo priimtas dirbti į įmonę UAB „Arginta Engineering“ suvirintoju.

  Įmonėje suvirintojų, surinkėjų, šaltkalvių darbas organizuojamas „darbo centrų“, kuriems vadovauja komandos lyderis. Neilgai trukus po įdarbinimo, Rolandas buvo paskirtas įmonės UAB „Arginta Engineering“ suvirintojų darbo centro komandos lyderiu, kurio pareigas eina iki šiol.

   Edvardas

  Edvardas buvo bedarbis apie 1 m. Jam buvo sunku susirasti darbą neturint profesijos ir darbo patirties. Edvardas atėjo į VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro renginį darbo biržoje. Jis buvo informuotas apie mokymosi ir darbo galimybes ir, nusprendęs mokytis, kreipėsi. Jam buvo pasiūlytas darbdavys „MB NS Spendimai“, jaunuolis pasirinko pastatų renovatoriaus profesiją. 2013 m. rugsėjį Edvardas baigė mokslus ir įsidarbino pas numatytą darbdavį. Iki šiol dirba ir džiaugiasi savo pasirinkimu.

  Justinas Luneckas, „MB NS Sprendimai“ direktorius, pasakoja, kad, įkūrus įmonę, jam buvo sunku susirasti specialistų. Išgirdęs apie mokymo centro teikiamas paslaugas susidomėjo ir susisiekė. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras dėl darbo biržos administruojamo projekto „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ galėjo pasiūlyti įmonėms potencialius darbuotojus bei galėjo juos apmokyti. Iš pradžių, J. Luneckas, abejojo dėl įsipareigojimų prisiėmimo įdarbinti asmenį po mokymų ir išlaikyti darbo vietą 12 mėn, tačiau dabar teigia, kad rizika pasiteisino. Jo įmonėje dirba 3 asmenys, kurie per minėtą projektą mokėsi Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ir šiuo metu sėkmingai dirba įmonėje daugiau kaip 6 mėn.

   Projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027“, finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.