Šį mėnesį baigiasi 2013 metais prasidėjęs ir beveik dvejus metus trukęs projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“. Šio projekto vienas iš tikslų buvo išplėtoti pameistrystę, siekiant gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai darbo rinkoje. Projektas prisidėjo prie teigiamo požiūrio į profesinį mokymą formavimo, bedarbystės mažinimo, efektyvaus kvalifikuotų darbuotojų rengimo įvairiems verslo sektoriams.

Įgyvendinant projektą, mokymas pameistrystės forma išbandytas įmonėse apmokant 1136 asmenis pagal formalias mokymo programas. Buvo mokomas 16 – 29 metų jaunimas, bedarbiai, bei dirbantys asmenys, kurie pageidavo įgyti arba tobulinti kvalifikaciją. Mokymai vyko visoje Lietuvoje: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Druskininkuose, Pakruojyje, Zarasuose.

Pilotinio mokymo rezultatai nudžiugino tiek pameistrius, tiek darbdavius. Projekto kokybės tyrimas atskleidė, kad apie 70 procentų mokinių toliau dirba įmonėse, kuriose mokėsi. Beveik 80 procentų darbdavių teigė, kad pameistrės ir pameistriai sparčiai mokosi ir tobulėja, jiems duodamos sudėtingesnės užduotys. Projekto vykdytojai ir įmonės pagrindinėmis pameistrystės plėtojimo Lietuvoje kliūtimis nurodė teisės aktų ribojimus ir finansinės paramos sistemos nebuvimą.

Tikimasi, kad ateityje pameistrystė mūsų šalyje bus toliau plėtojama bei pritaikoma darbo rinkoje.

Projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027 vykdė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriais VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centru, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru.

Projektas finansuotas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Visas projekto biudžetas mokymui sudarė apie 674 mln. EUR

Išsamesnė informacija apie pameistrystės mokymo formą ir pameistrystės teikėjus info@mokymas.eu, tel. (8 5) 269 4755, www. pameistryste.lt